ORDERLY

Aquest projecte es basa en donar un gir absolut a la zona de dia d’una vivenda

Project description:

L’objectiu principal és el de donar llum i amplitut; sense perdre mai la funcionalitat.

Protagonisme d’un volum amb dos funcions i dos cares